• ES
 • CA
 • EN
 • Política de privacitat

  En compliment amb el capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, li informem que aquest lloc web és propietat de GRAM WILHELM, SL a partir d’ara també el Prestador, domiciliada a C/ Segundo Mata,1, planta 2, local 1, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), con CIF B-88598321, telèfon de contacte: 914685433 i correu: info@gramwilhelm.com.

  GRAM WILHELM, SL, com a responsable d’aquesta web i d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), ha implantat totes les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 del 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

  A efectes del que preveu la LOPD, GRAM WILHELM, SL, l’informa que les dades que ens facilita voluntàriament s’incorporaran als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de dur a terme els tràmits comercials i administratius necessaris amb els usuaris del lloc web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; prestar serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats GRAM WILHELM, SL, per aquest avís legal revisat i enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

  El signant garanteix la veracitat de les dades facilitades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que se’n produeixi.

  El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, informa a l’Usuari d’aquesta obligació, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc GRAM WILHELM, SL, per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

  La no prestació de les dades personals sol·licitades o la no acceptació d’aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació sobre els productes i serveis del Prestador.

  D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades de caràcter personal de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i apropiat, pertinent i limitat a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

  El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

  D’acord amb aquestes normatives per tant, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició al seu tractament contactant amb  GRAM Comunicació , enviant un correu electrònic a info@gramwilhelm.com, indicant com assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà similar en dret ,tal i com indica la llei.  Vostè té dret a retirar el seu consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a  la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Vostè també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

  Confidencialitat i cessió de dades a tercers

  Les dades que ens faciliti seran tractades confidencialment. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i impedir la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, també es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

  GRAM WILHELM, SL, no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en cas de ser transferit a un tercer, es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com les implicades en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagi comunicat en tot cas sempre amb la corresponent autorització concedida per l’usuari-, estan obligats a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, les subtraccions i/o pèrdues de dades, amb la finalitat d’assegurar el nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, en funció de la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

  Acceptació i Consentiment

  L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre  la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part GRAM WILHELM, SL en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

  A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que es publiquen en el lloc web són propietat de GRAM WILHELM, SL.

  Exactitud i Veracitat de les dades

  L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades enviades a GRAM WILHELM, SL, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

  Contingut de la Web i enllaços (LINKS)

  GRAM WILHELM, SL, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web, arribant fins i tot, a limitar o no permetre l’accés a la informació.

  GRAM WILHELM, SL, no assumeix cap responsabilitat sobre la informació continguda en els llocs Webs de tercers als quals es pugui accedir per els “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

  La presència de “links” o enllaços només tenen una finalitat merament informativa i en cap cas implica cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

  Presentació CV

  En el cas que l’usuari presenti el seu CV a través de la nostra pàgina web, li informem que les dades facilitades seran tractades per fer-li participar en els processos de selecció que puguin ser-hi, realitzant una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. En cas de donar-se alguna variació de les dades, li demanem que ho comuniqui per escrit com més aviat millor, per tal de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

  Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, després de la qual s’eliminaran les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, després de l’esmentat període, i si vols continuar participant en els processos de selecció del Responsable, envia’ns el teu currículum de nou.

  Les dades podran ser tractades i/o comunicades a les empreses que siguin membres del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos propòsits prèviament esmentats.

  Canvis en la present Política de Privacitat

  GRAM WILHELM, SL, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

  Correus comercials

  Segons la LSSICE, GRAM WILHELM, SL, no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis del lloc Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, independentment de les dades comercials puntualment sol·licitades.

  Legislació A tots els efectes les relacions entre GRAM WILHELM, SL, amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta  Web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Madrid.